Banner Gradjenje AD

Reference

Naziv projekta
Period izvršenja ugovora
Ugovorni organ
Info
Izgradnja Okružnog tužilaštva u Bijeljini
Oktobar 2021 - Novembar 2022
Delegacija EU za BIH
-
Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet-Objekat stomatologije, Banja Luka
Jul 2021 - Decembar 2021
Ministarstvo za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju
-
Rekonstrukcija Ekonomskog fakulteta u Banja Luci
Septembar 2020 - Septembar 2021
Ministarstvo za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju
-
Izgradnja SPO G11
Februar 202 - Avgust 2021
Građenje doo
-
Rekonstrukcija OŠ ”Jova Jovanović Zmaj” u Banjoj luci
Avgust 2020 - Jul 2021
Ministarstvo za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju
-
Rekonstrukcija JU Dom zdravlja Pale
Avgust 2020 - Maj 2021
Ministarstvo za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju
-
Rekonstrukcija Medicinskog fakulteta u Foči
Avgust 2020 - Maj 2021
Ministarstvo za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju
-
Izgradnja II faze na objektu JU DC Buba Mare Pale
Septembar 2020 - Septembar 2021
Opština Pale
-
Izgradnja SPO G8 u Palama - stambeni dio
Oktobar 2017 - Mart 2020
Građenje doo
-
OŠ "Branko Radičević" u Banja Luci
Septembar 2018 - Oktobar 2019.
Ministarstvo prosvjete i kulture RS
-
Rekonstrukcija Osnovnog suda u Foči i rekonstrukcija Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina
April 2018 - Maj 2019
Delegacija EU za BiH
-
Rekonstrukcija Osnovne škole Nemanja Vlatković Šipovo
Juni 2018 - Oktobar 2018
Ministarstvo za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju RS
-
Uređenje poslovnog prostora za potrebe područne jedinice Pale
Febraur 2018 - Mart 2018
Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove RS
-
Izvođenje građevinskih radova na izgradnji prefabrikovanih AB objekata, Srebrenica
Decembar 2016 - Decembar 2017
UNDP Bosnia and Herzegovina
-
Stambeno poslovni objekat G10, Pale
Septembar 2015 - April 2017
Građenje Tržište
-
Sanacija Univerzitetske Bolnice u Foči
Juni 2016 - April 2017
Ministarstvo za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju RS
-
Rekonstrukcija JU gimnazija "Filip Višnjić" Bijeljina
Avgust 2016 - April 2017
Ministarstvo za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju RS
-
Rekonstrukcija JZU Dom Zdravlja Poliklinika Banja Luka
Avgust 2016 - April 2017
Ministarstvo za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju RS
-
Stambeno poslovni objekat G9, Lamela A, Dobrinja IV
Decembar 2014 - Mart 2017
Građenje Tržište
-
Izvođenje GZ i dijela instalaterskih radova na objektu apartmanskog tipa (bivša Ortopedija Rudo) u Trebinju
Mart 2015 - Novembar 2016
Integra Inženjering
-
Modernizacija Univerziteta u istočnom Sarajevu, faza II-A - Studentski dom u Foči sa vanjskim uređenjem – LOT 1
Februar 2015 – Maj 2106
Bilfinger VAM Anlagentechnik GmbH, Austria
-
Modernizacija Univerziteta u istočnom Sarajevu, faza II-A - Bogoslovski fakultet u Foči – LOT 2
Februar 2015 - Maj 2016
Bilfinger VAM Anlagentechnik GmbH, Austria
-
Stambeno poslovni objekat G9, Lamela B, Dobrinja IV
Decembar 2014 - Decembar 2015
Građenje Tržište
-
Građevinski, elektro i mašinski završni radovi na objektu Upravne zgrade Policije Brčko Distrikta u Brčkom
Januar 2015 - Decembar 2015
UNDP Bosnia and Herzegovina
-
Uređenje dijela kulturno-istorijskog kompleksa Detlak, Derventa
Juli 2014 - Maj 2015
Ministarstvo prosvjete i kulture RS
-
Stambeno poslovni objekat G8 I faza, Pale
Jul 2010 - Januar 2013
Građenje Tržište
-
Nastavak izgradnje sportsko-poslovnog objekta u Palama
Januar 2010 - Decembar 2012
Opština Pale
-
Glavni projekat rekonstrukcije tvrđave Kastel u Banja Luci
Mart 2010 - Mart 2012
Grad Banja Luka
Adaptacija i sanacija Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske
Maj 2009 - Jul 2010
Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci
Nastavak izgradnje sportsko-poslovnog objekta u Lukavici
Decembar 2008 - Jun 2010
Opština izgradnje Istočno Novo Sarajevo
-
Izgradnja osnovne škole „Petar Petrović Njegoš“ u Istočnom Sarajevu – Dobrinja 1
Januar 2008 - Oktobar 2009
Ministarstvo prosvjete i kulture RS i OŠ Petar Petrović Njegoš Istočno Sarajevo
-
Izgradnja objekta osnovne škole u naselju Obilićevo u Palama
Jun 2008- Septembar 2009
Ministarstvo prosvjete i kulture RS
-
Idejni projekat rekonstrukcije tvrđave Kastel u Banja Luci
Septembar 2007 - Mart 2009
Grad Banja Luka
-
G - 7 Stambeno poslovni objekat Pale
Mart 2007 - Decembar 2008
Građenje Tržište
-
Nadogradnja zgrade Ekonomskog fakulteta u Banja Luci
Novembar 2007 - Novembar 2008
Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luci
-
Rekonstrukcija Ekonomski fakultet BL
Jul 2007 - Septembar 2008
Ekonomski fakultet Banja Luka
-
G - 5 Stambeno poslovni objekat Lamela A-1,А-2 i B
Maj 2006 - Septembar 2008
Građenje Tržište
-
Rehabilitacioni centar za djecu
Jun 2007 - Septembar 2007
ITALIAN CIMIK
-
Rekonstrukcija Cekovića kuće Pale
Maj 2006 - Jun 2007
Opština i Mitropolija Dabrobosanska
-
Adaptacija i rekonstrukcija velike sale
Novembar 2006 - Maj 2007
Centralna Banka Bosne i Hercegovine
-
Rekonstrukcija sale u CB BiH
Novembar 2006 - April 2007
Centralna Banka BiH
-
Stambeno-poslovni objekat
Jul 2005 - Decembar 2005
SOD Jahorina Pale
-
Stambeno-poslovni objekat G-4 Pale
Jun 2005 - Decembar 2005
Građenje Tržište
-
Konstruktivna sanacija obalnog zida tvrđave Kastel u Banja Luci
Jun 2005 - Jul 2005
Zavod za zaštitu kulturno - istorijskog i prirodnog nasljeđa RS
-
Stambeno-poslovni objekat Pale
April 2003 - Maj 2004
Razvojna banka RB Nekretnine
-
Stambeni objekti Srbinje-Foča
Oktobar 2003 - Mart 2004
Direkcija za obnovu i izgradnju RS
-
Stambeno-poslovni objekat Sokolac
Mart 2003 - Decembar 2004
Ministarstvo odbrane RS
-
Studentski dom Istočno Sarajevo
Septembar 2001 - Mart 2004
Ministarstvo obrazovanja RS
-
Stambeni objekti Višegrad
Avgust 2003 - Decembar 2003
Hilfswerk Austria
-
Stambeno-poslovni objekat G-3 Pale
Avgust 2000 - Decembar 2002
Građenje AD Tržište
-
Stambeni objekti za zaposlene radnike - Pale
Avgust 1999 - Oktobar 2001
Direkcija za obnovu i izgradnju RS i Građenje AD
-
Stambeno-poslovni objekat G- 2 u Zvorniku
Avgust 1999 - Decembar 2000
Građenje Tržište
-
Adaptacija hotela PARK u Rogatici
Novembar 2000 - Februar 2001
SFOR
-
Tržni centar G - 1 Dobrinja 4
Jun 1999 - Oktobar 2000
Građenje Tržište
-
Stambeno-poslovni objekat G - 05 Pale
Mart 1999 - Oktobar 2000
Građenje Tržište
-
Razni ugovori
Septembar 1999 - Jul 2000
NAMSA SFOR Butmir,World Vision, CRS i druge internacionalne organizacije
-